Workshops

 

Workshop: ICT

 

Door: Gerard Jans

 

Duur: 40 minuten

 

Waar kunnen onderwijs en ICT elkaar vinden? De workshop begint met een introductie van de afdeling ICT en wat deze aan werkzaamheden doet. Vervolgens gaan we in gesprek met elkaar, waar we elkaar, onderwijs en ICT kunnen vinden. Uit deze workshop haal je inzichten in de mogelijkheden die ICT voor het onderwijs te bieden heeft.

 

 

 

Workshop: Leerstrategieën

 

Door: Pieternel Dijkstra

 

Duur: 40 minuten

 

Leerstrategieën zijn strategieën die mensen (jong en oud) in kunnen zetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Leerstrategieën omvatten niet alleen strategieën die studenten helpen stof beter tot zich te nemen en te overzien, maar ook strategieën die hen helpen hun motivatie voor het leren aan te boren. In deze workshop leggen we uit wat leerstrategieën zijn, en hoe je het gebruik ervan kunt stimuleren onder jouw leerlingen. Het stimuleren van leerstrategieën kan zowel klassikaal gebeuren als in kleine groepjes en 1-op-1 contacten. Deze workshop is daarom niet alleen interessant voor docenten, maar ook voor mentoren en studiebegeleiders. Al nieuwsgierig? Kijk op: www.strategievoorleren.nl.

 

 

 

Workshop: Waarderend leren

 

Door: Ingrid Copinga Wollerich en Els de Ruijter 

 

Duur: 40 minuten

 

Middels een interactieve workshop krijg je uitleg en ondervind je hoe een waarderende benadering kan bijdragen aan het versterken van het leerproces en de motivatie van de leerling én het vergroten van het werkplezier van de docent. Wij hopen dat je ervaart en ziet dat door de aandacht te richten op wat werkt en te onderzoeken hoe je dat kunt versterken, leerprocessen niet alleen effectiever, maar ook leuker worden. Enthousiast geworden? Kijk op: www.takeastep.nl en www.waarderend-leren.nl.

 

 

 

Workshop: Werkstress

 

Door: Ina de Groot

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop leer je wat de werking van stress op de hersenen is. Daarnaast ga je aan de slag met oefeningen hoe je met ademhaling stress kunt verminderen. Ook laat ik zien hoe dit te meten is. Het doel van deze workshop is stress beter te hanteren, maar ook om stress te kunnen signaleren bij studenten.

 

 

 

Workshop: Breinleren

 

Door: Ina de Groot

 

Duur: 40 minuten

 

De workshop geeft een korte introductie over het functioneren van het brein en de zes breinleerprincipes die je in de les kunt gebruiken. We gaan brainstormen hoe je de breinleerprincipes in je lespraktijk kunt toepassen. Doel van de workshop is om je lespraktijk te verlevendigen met werkvormen die gebaseerd zijn op breinonderzoek.

 

 

 

Workshop: Individueel rekenonderwijs in het VO

 

Door: Crista Bruintjes

 

Duur: 40 minuten

 

Tijdens de workshop ga ik in op het individueel onderwijs met daarbij aandacht voor de hoofdstukwijzers, leerdoelgericht werken, werken aan het proces en werken met coöperatieve werkvormen. Daarbij kijken we naar het inzetten van de kwaliteiten van het kind. Het doel van deze workshop is individueel onderwijs bieden, gericht op leerdoelen rekenen en wiskunde. Handvatten geven voor management, didactiek en uitvoering. Levendig en praktisch maken van het reken en wiskunde onderwijs.

 

 

 

 

Workshop: ZorgThuis

 

Door: Marleen Linnenkoper

 

Duur: 40 minuten

 

Tijdens de workshop krijgen een aantal deelnemers een ouderdomspak aan. Eenmaal in het ouderdomspak wordt er via verschillende opdrachten ervaren hoe het is om oud te zijn. We bespreken met zijn allen wat de ervaringen zijn van het dragen van het ouderdomspak en wat dit met je doet. De vraag die centraal staat: Hoe voelt het om oud te zijn? Kijk voor meer informatie over ZorgThuis alvast op www.zorgthuiswinschoten.nl.

 

 

 

Workshop: Pestknop

 

Door: Wilco Bronmeijer

 

Duur: 40 minuten

 

In de workshop wordt uitleg gegeven hoe de meldknop werkt en wordt dit gedemonstreerd aan de hand van een aantal voorbeelden. Het doel is om de meldknop op meerdere scholen te introduceren, zodat deze in gebruik kan worden genomen.

 

 

 

Workshop: Timemanagement

 

Door: Peter Vos van Sherpas

 

Duur: 40 minuten

 

“Veel te veel te doen, drukdrukdruk, hoe ga ik met mijn tijd om?” – dit herkennen we allemaal wel, structureel of zo nu en dan. Wat je in deze workshop leert is als volgt:

– Zelfkennis en zelfvertrouwen als fundament voor goed timemanagement.

– Kies slim en gebruik dit bijvoorbeeld om je mailbox elke zo goed als leeg te hebben.

– Hanteer “toegevoegde waarde” om iets al of niet te doen.

– Creëer overzicht en structuur zonder al te veel moeite.

– Gebruik je bioritme en persoonlijke planning in je eigen voordeel.

– Stel prioriteiten voordat anderen die voor jou stellen en communiceer hierover slim.

– Maak je actielijst(en) korter i.p.v. steeds langer.

– Moet Ik Dit Nu Doen? Zeker niet altijd!

– Leer nee-zeggen op een ja-manier!

 

 

 

Workshop: Internationale subsidiemogelijkheden

 

Door: Evelien Kist

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop wordt uitleg gegeven over de internationale mobiliteitsmogelijkheden voor studenten en medewerkers (mbo). Je maakt kennis met hoe je zelf ‘over de grens’ kunt gaan. Zo krijg je informatie over hoe je een belangrijke rol kunt spelen als ambassadeur van internationaal leren: ‘Hoe kun je studenten bewegen een internationale ervaring op te doen?’. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan hoe je van je Europese collega’s kunt leren in de manier waarop zij het onderwijs aan hun studenten inrichten. Kortom: een workshop die echt ‘over de grens’ gaat.

 

 

 

Workshop: Robotica

 

Door: Cor Hospers

 

Duur: 80 minuten

 

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met Robotica. Er wordt laten zien dat je dit keuzevak tegen relatief lage kosten kunt uitvoeren. Samen gaan we aan de slag met het logisch denken wat voor robotica van belang is. Ook kijken we naar hoe een robot leert. Van zichzelf kent een robot geen vanzelfsprekendheid. Tenzij jij het hem leert. Benieuwd naar hoe je aan de slag kunt met robotica en hoe de logica van robots werkt? Kom langs bij deze workshop.

 

 

 

Workshop: Edpuzzle

 

Door: Henri Kortholt

 

Duur: 40 minuten

 

Edpuzzle is een gratis tool waarmee bestaande video’s (bijv. Youtube)  op internet eenvoudig kunnen worden ingekort en voorzien van geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar. Leerlingen kunnen m.b.v. een code terecht bij de bewerkte video, deze bekijken, beluisteren en de vragen beantwoorden. De docent krijgt inzage in de scores van de leerlingen en de antwoorden die zij hebben gegeven. Tevens kan hij de antwoorden op de open vragen beoordelen en van commentaar voorzien.  In deze workshop krijg je inzichten in de mogelijkheden van deze gratis tool. Let op: Neem bij deze workshop een smartphone of tablet en oortjes mee, omdat we samen Edpuzzle gaan gebruiken.

 

 

 

Workshop: Seesaw

 

Door: Anke Keidel 

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop wordt de applicatie Seesaw uitgelegd. Met deze app kunnen leerlingen op een simpele wijze een digitaal/online portfolio opbouwen. De app biedt de mogelijkheid om bij te dragen aan gepersonaliseerd leren en differentiëren in de klas. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om zelf materiaal in hun portfolio te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door te schrijven, of foto’s of video’s te maken. Daarnaast kan een leerling door middel van geluidsopnames het materiaal van het benodigde commentaar voorzien. Kortom: Deze applicatie beidt een diversiteit aan mogelijkheden die we in deze workshop samen gaan verkennen Je kunt Seesaw alvast bekijken via: https://web.seesaw.me/

 

 

 

Workshop: Onze onderwijsdroom

 

Door: Siemen Bleijenberg en Fardau Laskewitz

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop vertellen we ons verhaal. Het verhaal van een verandering binnen een school  rsg de Borgen, vestiging Nijeborg. Het begon als een etentje met collega’s en een gesprek over onderwijs, maar mondde uit in veranderingen in de school. Ons gesprek aan de eettafel resulteerde in een gedeelde onderwijsdroom waarbij we de leerlingen in onze school zo goed mogelijk willen bedienen.  Wij nemen jullie mee in het proces, en laten jullie zien welke obstakels we hebben overwonnen. We zullen aangeven waar we nu zijn en hoe we het verder zien gaan bij ons op school.

 

 

 

Workshop: Stemgebruik

 

Door: Annemieke Hamstra

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop wordt er uitleg gegeven over onze stem en ademhaling. We kijken onder andere naar de aspecten die nodig zijn voor presenteren. We houden ons in deze workshop bezig met hoe onze stem werkt en hoe je deze kennis kunt toepassen op het lesgeven. Dit zodat lesgeven leuker en minder belastend wordt.

 

 

 

 

Workshop: Geen dyslexie… wat nu?”

 

Door: Susan Hooiveld-Volkers

 

Duur: 40 minuten

 

De workshop “Geen dyslexie… wat nu?” gaat over welke stappen je kunt ondernemen als je met een leerling die moeite heeft om bij te blijven in het onderwijs, je als docent het gevoel hebt dat er meer in zit, maar er niet uit komt.

 

Er kunnen 2 paden zijn die je verder kunt uitzoeken. Allereerst kun je uitzoeken of een leerling een goede samenwerking heeft met de ogen. Visuele oogafwijkingen kunnen bij kinderen gezondheidsproblemen opleveren en de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Vaak wordt onjuist de diagnose dyslexie gegeven, terwijl het vaak veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking. Tijdens de workshop leer je de kenmerken te herkennen en weten welke stappen je kunt nemen om er iets aan te doen.

 

Het andere pad om uit te zoeken is beelddenken. Na onderzoek blijkt dat leerlingen met een leerachterstand of dyslexie vaak in beelden denken, niet in woorden. Daardoor wordt de lesstof niet begrepen en onthouden. Het onderwijs sluit niet aan bij iedere denkwijze want de meeste mensen (±95%) leren via het gehoor. Door de informatie te vertalen naar beelden, kan deze groep zich de lesstof wel eigen maken. Tijdens een korte training leer je deze techniek zelf toepassen. Ideaal om vervolgens de lesstof in de klas goed te kunnen volgen.

 

 

 

Workshop: Word master in je heldenverhaal

 

Door: José Middendorp

 

Duur: 40 minuten

 

Projecten op scholen vertonen de nodige hobbels. Aan de hand van het thema ‘Heldenverhalen’ wordt er op interactieve wijze aandacht gecreëerd voor deze hobbels en de talenten van deelnemers om hier mee om te gaan. Met behulp van deze heldenverhalen is er een bewustwording ten aanzien van de thema’s persoonlijk (horizontaal/verticaal) leiderschap en veranderen. In de workshop krijg je zicht op de hobbels die de groep en in het bijzonder de (horizontaal/verticaal) leider tijdens het project tegen kan komen en hoe je van talenten gebruik maakt.

 

 

Workshop:  Omgaan met Grensoverschrijdend Gedrag

 

Door: Lilian Braaksma

 

Duur: 80 minuten

 

In het onderwijs krijgen we steeds meer te maken met grensoverschrijdend gedrag. Maar wat verstaan we precies onder Grensoverschrijdend gedrag? Wat is het eigenlijk? En wat doe je als het écht misgaat?

 

Tijdens deze workshop word je bewust gemaakt van: Wat is Grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je ermee om? Hoe kun je het voorkomen? En wat kun je doen als het écht misgaat? In de workshop krijg je inzage in welke rol communicatie speelt. Daarnaast is het een interactieve workshop met een psychofysiek karakter door de theorie met praktische oefeningen af te wisselen. De afstemming van theorie met de praktijk afgewisseld met fysieke oefeningen maken deze workshop niet alleen effectief, maar ook erg leuk. www.trainingteaching.wordpress.com

 

 

Workshop: Werkgeheugen

 

Door: Jeroen Vogelzang

 

Duur: 40 minuten

 

Tijdens de workshop geef ik uitleg over het werkgeheugen. Er zijn steeds meer leerlingen die moeite hebben met hun werkgeheugen. Maar wat is het en waar heb je het voor nodig. Naast deze uitleg ga je ook praktisch aan de slag met oefeningen om te ervaren hoe het werkgeheugen werkt. De collega’s kunnen werken met de Cogmed training die speciaal is ontwikkeld voor mensen met een werkgeheugenproblematiek. Het doel is om bewust te worden wat jij tijdens de les van leerlingen vraagt en bewust worden van hoe vragen kunnen binnenkomen. Wat gebeurt er bij leerlingen die problemen hebben met hun werkgeheugen en hoe zou je dit als docent kunnen ondervangen. Let op: Voor deze workshop is het van belang dat je zelf een laptop meeneemt. www.maatpad.nl

 

 

Workshop: Lego Studio

 

Door: Bert van de Werfhorst

 

Duur: 40 minuten

 

Veel scholen hebben robotica en programmeren al in hun programma. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je deze onderwerpen integreert in andere (vak-)lessen. Ze zijn dan niet het doel, maar het gereedschap in je les. We doen dat met behulp van LEGO Mindstorms EV3. Je gaat zelf aan de slag om een robot te bouwen en te programmeren. Dat is makkelijker dan je denkt ! Daarna passen wij de basis aan om een experiment mee uit te voeren. En we geven daarbij aan hoe dat gekoppeld is aan andere vaardigheden als communiceren, samenwerken en creativiteit. In deze workshop laten we je kennis maken met EV3 en gaan we de EV3 programmeren om eenvoudige taken te laten uitvoeren. Ervaar bovendien zelf hoe leuk en interessant onderwijs wordt met LEGO Mindstorms EV3. Neem alvast een kijkje op www.legoleerlijn.nl en www.heutink.nl.

 

 

 

Workshop: Lesgeven met de adaptieve leeromgeving van Noordhoff.

 

Door: Maartje Nix.

 

Duur: 40 minuten

 

In het onderwijs zijn steeds meer digitale toepassingen beschikbaar die het leerproces kunnen ondersteunen. Hoe kun je de adaptieve leeromgeving bij jouw methode zo effectief mogelijk inzetten en het leren van je leerlingen optimaal faciliteren?

 

Voorwaarden voor deelname aan deze workshop:

  • Je gebruikt de adaptieve leeromgeving minstens een maand en weet alle knoppen binnen de methode te vinden.
  • Je wilt meer rendement halen uit het gebruik van de adaptieve leeromgeving.
  • Je beschikt over een Noordhoff-account en hebt toegang tot de adaptieve leeromgeving van jouw methode.
  • Je beschikt over een eigen device (laptop, tablet, iPad).
  • Je leerlingen beschikken over een licentie.

 

Let op: Deze training sluit aan bij de adaptieve leeromgeving van de nieuwste edities (na 2017). Vergelijk jouw digitale omgeving met de afbeelding. Verschilt deze? Dan heb je niet de nieuwste editie en is deze workshop minder geschikt om nu te volgen.

 

 

 

Workshop: Docent 2020: de veranderende rol van de docenten nader bekeken

 

Door: Richard Spithoven

 

Duur: 40 minuten

 

Wat is de rol van de docent in de toekomst? Hoe ziet het onderwijs in 2020 eruit? Deze workshop neemt je mee in de nieuwe mogelijkheden zoals gepersonaliseerd leren en formatief evalueren. Met steeds meer leermateriaal beschikbaar om op niveau te differentiëren in klassen verandert onherroepelijk de rol van de docent. Maar wat is die invloed op jouw rol? En verandert het het leren? Of verandert alleen de vorm van het leren?

 

Samen met trainer Richard Spithoven ga je actief aan de slag met de rol van leercoach. Met motiverende praktijkvoorbeelden van klassen en hun docenten die de nieuwe mogelijkheden onverstoorbaar blijven uitvinden. Aan bod komen verder: het vrijlaten van je leerlingen, sturen op werkhouding en het voorkomen van digitale eenzaamheid van je leerlingen. Zomaar wat uitdagingen en kansen die deze nieuwe vormen van leren met zich meebrengen.

 

 

 

Workshop: Rondleiding in de adaptieve leeromgeving van Noordhoff Uitgevers

 

Door: Mirjam Winters

 

Duur: 40 minuten

 

Ken je de nieuwe adaptieve leeromgeving nog niet en wil je wel eens weten hoe deze eruit ziet, en wat je ermee kunt? In deze actieve workshop krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Je leert  hoe leerroutes zich aanpassen aan de resultaten van leerlingen. Ook zie je hoe leerlingen tijdens het maken van opdrachten automatische feedback krijgen. Samen met de ervaren trainer Mirjam Winters kijk je naar de resultatenpagina’s en dashboards in de adaptieve leeromgeving, en weet je deze te interpreteren. Kortom, na deze hands-on workshop weet je de weg in de adaptieve leeromgeving!

 

 

 

Workshop: Aanspreken van collega’s e.d. wanneer het bij je jeukt

 

Door: Ella ten Barge en Karline Malfliet 

 

Duur: 40 minuten

 

Durf je het gesprek aan te gaan?

Wat heb je nodig om het gesprek te beginnen?

Hoe start je het gesprek?

Wat is je doel van je gesprek?

 

Hoe nieuwsgierig ben jij?

Nieuwsgierig zijn naar je zelf en je zelf vragen durven te stellen en nieuwsgierig zijn naar de ander en de ander vragen durven te stellen. Voor deze workshop is het handig om een ervaring mee te nemen.

 

 

 

Workshop: Beelduitwisseling op afstand

 

Door: Meindert Lodewijks

 

Duur: 40 minuten

 

Aan de hand van een presentatie over het project ‘Van Noord tot Noord’, een samenwerking tussen vmbo-leerlingen van het Over-Y College in Amsterdam-Noord (een ‘zwarte’ school) en de Woldborg in Grootegast (een ‘witte’ school), dat ik vanuit de Master Kunsteducatie in het schooljaar 2017-2018 heb opgezet en begeleid, de mogelijkheden en voordelen van (interculturele) beelduitwisseling op afstand tonen. Daarnaast leer je over de voorgenomen beelduitwisseling tussen leerlingen van de Woldborg en leerlingen van twee scholen in Australië en Nieuw Zeeland. Ten slotte ervaar je via een creatieve opdracht de positieve kanten van beelduitwisseling.

 

 

 

 

Workshop: EUROPEA

 

Door: Ilse Terpstra

 

Duur: 40 minuten

 

Wat is EUROPEA? Wat kan EUROPEA-Nederland voor jou en je studenten betekenen op het gebied van internationalisering? Vergroot je internationale netwerk en verbreed je horizon! Niet voor niets is de slogan van EUROPEA-International “Together we’ll go further!” http://europea.org/ 

 

 

 

Workshop: Weerbaarheid in het VO

 

Door: Xander Barel

 

Duur: 40 minuten

 

Wij gaan in de workshop bezig met ons trainingsconcept rond weerbaarheid voor het voortgezet onderwijs. Wat is weerbaarheid, hoe train je weerbaarheid, hoe help je leerlingen met weerbaarder te worden en welke rol speelt jouw eigen weerbaarheid daarbij? Het doel van de workshop is om kennis te maken de principes achter weerbaarheidsoefeningen en te ervaren hoe die er in de praktijk uitzien. Het zou mooi zijn om weerbaarder uit de workshop te komen dan dat je hem in kwam, of meer handvatten te hebben om leerlingen te kunnen helpen. www.weerbaar.nl

 

 

 

Workshop: Didactisch coachen

 

Door: Gonnie Niemeijer

 

Duur: 40 minuten

 

Veel scholen en docenten zijn op zoek naar manieren om leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leren.  Een van de ontwikkelvragen die hierbij specifiek naar voren komt, is het coachen van leerlingen. Didactisch coachen  richt zich op een breder ontwikkelgebied van de leerling: Attitude en vaardigheden komen in deze context sterker naar voren dan dat ze dat nu doen en worden onderwerp van het gesprek. Welke vragen stel je aan leerlingen wanneer je eigenaarschap wilt ontlokken? Hoe nodig je ze uit om zelf in de leerstand te komen? Daar gaan we in deze workshop mee aan de slag! Neem alvast een kijkje op https://www.didactischcoachen.nl en https://www.ecno.nl/ecno-opleidingen/coachen-op-leerontwikkeling

 

 

 

Workshop: Master Pedagogiek

 

Door: Vincent Hopmans

 

Duur: 40 minuten

 

Maak kennis met de meerwaarde van waarden om onderwijsontwikkeling vorm te geven; een proeverij van de master pedagogiek. We gaan met elkaar actief ontwerpen maken voor aanpakken van complexe vraagstukken. Na een verkenning om welke vraagstukken het dan kan gaan, starten we  ontwerpen op basis van drie inhoudelijke lijnen: pedagogiek, leren & veranderen en (ontwerp)onderzoek. De methode in de workshop is dan ook cyclisch gericht en maakt gebruik van activiteitensystemen en boundary crossing. https://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/master-pedagogiek-master-deeltijd

 

 

 

Workshop: LOB

 

Door: Mariol Middel

 

Duur: 40 minuten

 

Loop je wel eens vast in een loopbaangesprek? Heb je het gevoel dat je niet verder komt. Te vaak van een leerling hoort; ‘omdat ik dat wel leuk vind’. Ga dan nu over de grens!  Tijdens de workshop leer je een goed LOB gesprek te voeren.

 

 

 

 

 

Workshop: Samenwerken aan het strijdplan de Kwaliteitsagenda 2019 – 2022

 

Door: Pieter Hoekstra en Jakob Zwinderman

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop zorgen we ervoor dat je inspiratie en verbinding krijgt met de Kwaliteitsagenda uit het bestuursakkoord. Het ‘strijdplan’ voor Terra in de periode 2019-2022 geven we samen verder vorm. We gaan op een interactieve manier hiermee aan de slag met ren je rot!

 

 

 

Workshop: Een leven lang ontwikkelen

 

Door: Fonger van Veenen

 

Duur: 40 minuten

 

Tijdens deze workshop gaan we invulling geven aan het begrip: Een leven lang ontwikkelen.

 

 

 

Workshop: E-twinning

 

Door: Markwin Jagt

 

Duur: 40 minuten

 

Tijdens deze workshop gaan we het hebben over e-twinning. Ik leg uit welk project ik met e-twinning heb gedaan. We gaan kijken naar wat de meerwaarde van het programma is en hoe het toegepast kan worden. Nieuwsgierig geworden? Neem alvast een kijkje op https://www.etwinning.net/nl/pub/index.htm.

 

 

 

 

Workshop: Lesson Study

 

Door: Floor Goettsch en Annemarie Drost

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop maak je op actieve wijze kennis met Lesson Study.  Lesson study is een methodiek waarin  je met collega’s samen het onderwijs ontwerpt. Een vorm van teamleren waarbij het (observeren van) leren van de leerling centraal staat.

 

Reacties van een Lesson Study team van rsg de Borgen:

 

‘Écht samenwerken met collega’s!’

‘Prachtige lessen’

‘Het is fijn om samen iets nieuws uit te proberen.’

‘Energie!’

 

 

 

Workshop: Sociale veiligheid

 

Door: Carla ten Ham

 

Duur: 80 minuten

 

Hoe creëer ik een veilige sfeer in de klas? Hoe kan ik ervoor zorgen dat er niet gepest wordt  in mijn les? Wat kan ik doen om van mijn klas een hechte groep te maken?  In deze workshop krijg je informatie over groepsprocessen en de manier waarop je daar invloed op kunt uitoefenen. We gaan ook zelf dingen ervaren en actief aan de slag. En de gebruikte werkvormen kan je de volgende dag weer toepassen in je eigen les.

 

 

 

Workshop: Hoe werkt de Raad van Toezicht?

 

Door Teunis Wagenaar en Meindert Krijnsen

 

Duur: 40 minuten

 

Tijdens deze workshop kom je meer te weten over de hoofdfuncties van de RVT. We gaan aan de hand van een aantal concrete cases (die spelen of hebben gespeeld) duidelijk te maken hoe

dat dan in de praktijk werkt. We gaan op actieve wijze onderzoeken hoe dit in z’n werk gaat en wat je eigen ideeën daarbij zijn.

 

 

 

Workshop: kennismaken met de methodiek van LeerKRACHT

 

Door: Gea Speelman

 

Duur: 40 minuten

 

Tijdens deze workshop gaan je ervaren hoe LeerKRACHT werkt. Doen is het motto!

Je ondervindt de methode van  LeerKRACHT:  actief aan de slag, in kleine groepjes, volgens vier instrumenten om het onderwijs iedere dag een beetje beter te maken. Het doel van de workshop  is dat je ervaart of deze methode wel of niet bij hun school past.

 

 

 

 

Workshop: Hoe veilig is het in jouw klas?

 

Door: Bertina Greven (Stichting School en Veiligheid)

 

Duur: 40 minuten

 

Dialoog onder druk

Als docent word je geconfronteerd met maatschappelijke beladen onderwerpen die de klas in komen. Dit leidt soms tot fanatieke en extreme reacties die veel van je vragen. Jij wilt immers de veiligheid voor iedereen in de klas waarborgen én het gesprek blijven voeren. Het is een uitdaging om allebei te realiseren en studenten ook nog te laten nadenken over wát ze zeggen en denken.

Jouw sociale, pedagogische en didactische vaardigheden zijn in deze situatie van groot belang. Want hoe ga jij om met studenten die heftige standpunten innemen of zelfs kwetsende of haatdragende meningen zijn toegedaan?

 

In deze workshop laten we je ervaren welke belemmeringen bij docenten spelen in het bespreekbaar maken van lastige kwesties. De kloof tussen de wereld van docenten en de wereld van studenten wordt zichtbaar en je wordt uitgenodigd te onderzoeken wat er speelt op momenten van confrontatie.

 

Je leert wat nodig is om de stap van spanning en confrontatie naar dialoog te maken. In de beperkte tijd van deze workshop doe je eerste ervaringen op. Daarmee wordt duidelijk wat de trainingen van Stichting School & Veiligheid inhouden en ook jou te bieden hebben.

 

 

 

Workshop: Napraten over de Lezing

 

Door: Bert Thijs de Jong

 

Duur: 40 minuten

 

In deze workshop kun je in gesprek met Bert Thijs de Jong die de hoofdspreker is op dit Congres. Hij geeft een lezing over “(On)gepersonaliseerd leren? De hype voorbij en zicht op de praktijk”.  Nu al nieuwsgierig naar meer informatie over de lezing? Geef je snel op voor de workshop.

 

 

 

Workshop: ECO-Coachen

 

Door: Tjalling van den Berg

 

Duur: 40 minuten

 

ECO-Coachen is “A Way of Life” en gebaseerd op de principes Vinden- Binden- Scoren. Vind de kracht van jezelf en de ander, bind je aan een doel en zet tegenslag om  in winst. De workshop wordt gegeven op basis van de kernwoorden Out of Comfort, Onderscheidend en Op maat. Deelnemers ervaren wat het betekent om doelgericht te coachen, ontregeld te worden en welke effecten en consequenties dit heeft voor begeleiding. Na de workshop heeft u een goed beeld van ECO-Coachen gekregen. Neem alvast een kijkje op www.eco-coach.nl en www.mentaalsterk.com.

 

 

 

Workshop: Keuzestress: de keerzijde van oneindige mogelijkheden

 

Door: Xandra Koops

 

Duur: 40 minuten

 

Veel studenten ervaren enorme keuzestress. Vooral jongeren die door willen stromen van MBO-4, Havo en VWO naar HBO en/of WO zien door het grote en veelzijdige aanbod door de bomen het bos niet meer. De keuzestress is de laatste jaren steeds meer toegenomen omdat een verkeerde keuze veel geld kan kosten. Vaak neemt men een tussenjaar om zo de keuze nog even uit te stellen. Dat jaar wordt vaak gebruikt om te werken en te reizen. Maar het jaar vliegt om en de keuze is nog steeds niet duidelijk…

 

Tijdens deze workshop leer je de basis van het keuzeproces. Je ontvangt opdrachten en leert vaardigheden die je meteen met je studenten kunt delen.

 

Kennis waar je zelf ook veel aan kunt hebben want moeilijke keuzes maken kom je op meerdere momenten in je leven tegen! www.inspiratiemotor.nl

 

 

 

Workshop: Checkin – checkuit met Deep Democracy

 

Door: Soon Ja Laverman en Astrid Berendsen

 

Duur: 40 minuten

 

Het grootste deel van het werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen. En het zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief. Waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht.

 

In deze workshop gaan we in op de checkin en checkuit zoals die worden gebruikt in de methode Deep worden gehanteerd. We leggen uit hoe en waarom je een checkin en checkuit kunt doen bij bijeenkomsten en we gaan oefenen met verschillende vormen.

 

 

Workshop: SPIDO

 

Door: Simon van der Kamp

 

Duur: 40 minuten

 

Ben jij ook zo benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van de Digitale transformatie?

Hoe wij op elke plaats, tijd en elk apparaat kunnen beschikken over informatie?

Dat we straks niet meer mailen maar delen?

Hoe de andere manier van werken met Office365 eruit ziet?

Kom dan naar de workshop SPIDO!

 

*SharePoint

*Portal

*Integraal Documentbeheer

*Office365