Over Onderwijsgroep Noord

Bestuurlijke samenwerking

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van Terra, het Dollard College en rsg de Borgen.

Terra biedt opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur & milieu in het Praktijkonderwijs, LWOO, VMBO, MBO en cursusonderwijs.

Het Dollard College en rsg de Borgen zijn brede scholengemeenschappen voor Praktijkonderwijs, LWOO, VMBO, HAVO, Atheneum, Gymnasium en Technasium.

Naast het bijbrengen van brede vaardigheden kenmerkt dit onderwijs zich evenzeer door de zorg voor een goede doorstroom. Bovenal streeft Onderwijsgroep Noord naar een zorgzame en veilige omgeving waarin persoonlijk talent tot ontwikkeling komt.

Binnen Onderwijsgroep Noord werken zo’n 1400 medewerkers op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het College van Bestuur en de Ondersteunende Diensten zijn gevestigd in de stad Groningen.

www.onderwijsgroepnoord.nl


Dollard College

Het Dollard College is een brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, zesjarige havo, havo, vwo tweetalig onderwijs, atheneum en gymnasium en een internationale schakelklas. Het onderwijs wordt gegeven op zes vestigingen in Bellingwolde, Oude Pekela, Winschoten en Woldendorp. Bij het Dollard College werken ruim 300 medewerkers voor ruim 2900 leerlingen.

rsg de Borgen

rsg de Borgen is een netwerk van vijf scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.  De vijf vestigingen staan in Leek, Roden en Grootegast en zijn sterk verbonden met de regio. Ongeveer 300 medewerkers geven interzuilair onderwijs aan ruim 2750 leerlingen.

Terra

Terra biedt een breed spectrum aan groene opleidingen. Van praktijkonderwijs, vmbo, het groene lyceum en mbo tot volwassenenonderwijs (TerraNext en TerraStart). Ook is er de Terra Rijschool, waar leerlingen hun T-rijbewijs kunnen halen. Terra heeft 12 vestigingen in Noord Nederland. Zo’n 700 medewerkers geven les aan 6500 leerlingen.