Over


Op dinsdagmiddag 6 oktober 2020 is het OGN Congres online voor alle collega’s van rsg de Borgen, Dollard College, Terra en Onderwijsgroep Noord. Dit jaar alweer voor de 5e keer!
Het wordt een bijzondere lustrumeditie, in alle opzichten. Wij willen je graag online ontmoeten!

Thema van dit jaar is ‘door afstand verbinden’

In de afgelopen maanden zijn de onlineontwikkelingen in een sneltreinvaart gegaan. We hebben een nieuwe manier van werken en ook lesgeven. In korte tijd hebben we veel geleerd.
Wat nemen we mee naar de toekomst? Juist nu vinden wij het belangrijk om in verbinding te blijven, met onze leerlingen en met elkaar. Dus maak de verbinding en leer van elkaars goede ervaringen!


Ontstaan OGN Congres in een notendop

In 2016 is het OGN Congres ontstaan met als doelstelling kennis te delen en met elkaar in contact te komen. Dit eerste congres vond plaats op 5 oktober 2016 in Van der Valk in Assen en had ongeveer 250 bezoekers. De keynote van het congres werd gegeven door Claire Boonstra. Dit had als onderwerp: ‘Waarom is ons onderwijs zoals het nu is? Tijd voor de échte verandering! Over leersystemen van de toekomst.’ Op het congres werden er verschillende workshops gevolgd door de deelnemers en deze succesvolle dag werd geleid en afgesloten door dagvoorzitter Frank den Hollander.

Na de aftrap van het OGN Congres in 2016 heeft er een tweede OGN Congres plaatsgevonden op 5 oktober 2017. Het OGN Congres 2017 werd gehouden op één van onze eigen locaties, namelijk: Terra in Assen. Op deze dag waren er ongeveer 500 collega’s aanwezig. Dit tweede congres had als thema ‘Innovatie en Ontwikkeling’. Het thema kwam onder andere terug in de keynotes die werden gegeven door Wim de Ridder en Alexander Minnaert. Zo sprak Wim de Ridder in zijn presentatie over de toekomst van het beroepsonderwijs en Alexander Minnaert over hoe nieuwe ontwikkelingen georganiseerd kunnen worden.  Net als het eerste congres werd de dag geleid door dagvoorzitter Frank den Hollander. Daarnaast waren er wederom verschillende workshops die de deelnemers konden volgen en was er een informatiemarkt in het thema van deze dag.

Op 4 oktober 2018 vond het derde OGN congres plaats, ook weer bij Terra Assen.  Centraal thema van dit congres was ‘Over de grens’. Ruim 500 bezoekers hadden ruimschoots de gelegenheid om over hun eigen grens te gaan. Keynote van de dag was Bert Thijs de Jong met een bijdrage over (on)gepersonaliseerd leren.  De bezoekers werden bij binnenkomst ontvangen met een heerlijke high tea, verzorgd door leerlingen van een aantal vestigingen. Naast twee workshoprondes waarbij de deelnemers de keuze hadden uit een groot aantal workshops, was er een levendige informatiemarkt en beursvloer waarbij collega’s en diverse externe partijen zich presenteerden. De eerste innovatieprijs werd op het congres uitgereikt en de middag werd afgesloten met een gezellige borrel die muzikaal werd omlijst door de schoolband van Campus Winschoten.

Het OGN Congres 2019 werd gegeven op 17 oktober en stond in het thema ‘laat je talent zien’.  Terra Assen was wederom de ontvangende locatie. Verschillende collegea’s, afdelingen of instanties stonden met een kraampje op de informatie- en talentmarkt. Er was muziek en een goedverzorgde lunch. Er was een groot aanbod van workshops, die in twee rondes gevolgd konden worden. Ook konden collega’s meedingen naar de innovatieprijs 2019, de prijswinnaar won 2.000 euro om te besteden aan de innovatie.  Er was dus volop talent aanwezig! Ruim 450 collega’s bezochten het congres.